Υποτροφία

Αίτηση για υποτροφία: Χρήσιμες οδηγίες και συμβουλές

Αίτηση για Υποτροφία: Χρήσιμες οδηγίες και συμβουλές

Σε όποιο επίπεδο σπουδών κι αν βρίσκεστε, μια υποτροφία μπορεί να σας προσφέρει τη σημαντική υποστήριξη που χρειάζεστε για να αφοσιωθείτε στις σπουδές σας με λιγότερο άγχος. Υπάρχουν αρκετοί φορείς, οργανισμοί, ιδρύματα, κληροδοτήματα, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και πάρα πολλά ακόμη προγράμματα στήριξης που προσφέρονται από πανεπιστήμια της Ελλάδας,…
Περισσότερα