Δια βίου μάθηση: Η αξία της επιμόρφωσης στην καριέρα σας!

Διά βίου μάθηση: Η αξία της επιμόρφωσης στην καριέρα σας!

Η διά βίου μάθηση έχει χαρακτηριστεί ως η «οικονομική επιταγή» της σύγχρονης εποχής για εργαζόμενους και επιχειρήσεις. Η αξία της επιμόρφωσης είναι σημαντική, διότι τα αποτελέσματά της ευεργετούν τόσο τους εκπαιδευόμενους, όσο και τις εταιρείες ή τους φορείς στους οποίους αυτοί απασχολούνται, αλλά και την κοινωνία στο σύνολό της.

Γιατί είναι αναγκαία η διά βίου μάθηση;

Η μάθηση και η απόκτηση γνώσεων είναι διαδικασίες που δε σταματούν ποτέ. Δεν είναι τυχαίο, εξάλλου, το ρητό που αναφέρει, πως ένας άνθρωπος γερνά, μονάχα, όταν σταματήσει να μαθαίνει και να εξελίσσεται. 

Η επαγγελματική κατάρτιση και η συνεχής επιμόρφωση διατηρούν ψηλά τον πήχη των επαγγελμάτων και το επίπεδο των υπηρεσιών που εκείνα προσφέρουν. Παράλληλα, βοηθούν τους εργαζομένους στη διεκδίκηση υψηλότερων θέσεων και απολαβών, στη διατήρηση της εργασίας τους σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον και στην αλλαγή καριέρας, που απασχολεί όλο και μεγαλύτερο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού μετά την πανδιμική κρίση.

Διά βίου μάθηση: Τι είναι;

Διά βίου μάθηση (ΔβΜ) είναι η διαδικασία κατά την οποία ένα άτομο δε σταματά να μαθαίνει, να εξελίσσεται και να αναπτύσσει τις ικανότητές του, να αποκτά καινούριες δεξιότητες και να προσαρμόζεται σε νέες συνθήκες και απαιτήσεις.

Περιλαμβάνει όλες τις μορφές μάθησης από τις τυπικές, μέχρι τις άτυπες και όλα τα πεδία είτε αυτά είναι επαγγελματική κατάρτιση, επιμόρφωση σε νέες τεχνολογίες, είτε ανάπτυξη soft skills και κοινωνικών δεξιοτήτων μέσα από βιωματικά σεμινάρια και πρωτότυπες μεθόδους εκπαίδευσης.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας έχουν κάνει το ζήτημα της δια βίου μάθησης καίριας σημασίας στην αγορά εργασίας, ειδικά σε κλάδους ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας). Η εκπαίδευση ενηλίκων παρουσιάζει όλο και μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής και οι επιλογές για τους καταρτιζόμενους αυξάνονται.

Η ανάγκη να πιστοποιείται και να αξιολογείται η μη ακαδημαϊκή εκπαίδευση οδήγησε στη δημιουργία ενός νέου ευρωπαϊκού συστήματος αξιολόγησης, τις πιστωτικές μονάδες ECVET, που κάλυψαν το κενό που είχαν οι προηγούμενες μονάδες -οι ECTS-, οι οποίες περιλάμβαναν μόνο ακαδημαϊκά προσόντα.

Τα οφέλη της διά βίου μάθησης

Πέρα από τα πρακτικά οφέλη της διά βίου μάθησης (μοριοδότηση ή/και χρηματική επιδότηση), η επιμόρφωση συμβάλλει στη συνοχή των εργαζομένων και μικραίνει την απόσταση ανάμεσα στους παλαιότερους εξ αυτών και στους νεοεισερχόμενους.

Αυτό έχει θετικό αντίκτυπο στα μεμονωμένα μέλη της κοινωνίας, αλλά και στις επιχειρήσεις και την κοινωνία στο σύνολο. Ας τα δούμε πιο συγκεκριμένα παρακάτω:

Η διά βίου μάθηση και τα οφέλη της στον καταρτιζόμενο

Επιλέγοντας τα κατάλληλα επιμορφωτικά προγράμματα για τη σταδιοδρομία του, ο καταρτιζόμενος καταφέρνει:

 • Να γνωρίζει πάντα τις εξελίξεις στον κλάδο του.
 • Να βελτιώνει την αποδοτικότητά του, μαθαίνοντας νέα εργαλεία που θα κάνουν το έργο του πιο ακριβές και εύκολο και την εργασία του πιο παραγωγική.
 • Μπορεί να διεκδικήσει καλύτερες θέσεις ή να διασφαλίσει εκείνη που ήδη έχει, έναντι του ανταγωνισμού.
 • Εξασκεί το νου του και τη σκέψη του, ενώ παράλληλα διευρύνει τους ορίζοντές του και γίνεται πιο δεκτικός στις αλλαγές.
 • Μπορεί να επικοινωνήσει καλύτερα με τους συναδέλφους του.
 • Νιώθει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και μπορεί να λάβει περισσότερες πρωτοβουλίες.

Και τέλος, είναι ένας πολύ καλός τρόπος να αλλάξετε κλάδο και καριέρα. Στην ProfessionAid σας βοηθάμε σε αυτό το ταξίδι, ώστε να μπορέσετε να πετύχετε τα καλύτερα αποτελέσματα, όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

Μαζί θα σχεδιάσουμε ένα στρατηγικό πλάνο, εντοπίζοντας τις αδυναμίες και τα προσόντα σας και έπειτα θα αναδείξουμε τα δεύτερα, ενώ θα προτείνουμε λύσεις για τις πρώτες, που μπορεί να αφορούν σε σεμινάρια ή εκπαιδευτικά προγράμματα επιμόρφωσης, για να ξεκινήσετε τη νέα σας καριέρα σε στέρεες βάσεις.

Για στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης της καριέρας σας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ!

Η διά βίου μάθηση και τα οφέλη της στις επιχειρήσεις

Οι επιχειρήσεις που επενδύουν σε προγράμματα εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και κατάρτισης για τους υπαλλήλους τους, επενδύουν στην καλύτερη συνοχή, στη διατήρηση μόνιμου και παραγωγικού προσωπικού, αλλά και στην αύξηση της απόδοσης των υπαλλήλων τους.

Πιο συγκεκριμένα:

 • Η κατάρτιση του προσωπικού κοστίζει λιγότερο -στις περισσότερες περιπτώσεις- από την αντικατάστασή του. 
 • Οι συχνές αλλαγές υπαλλήλων βλάπτουν την εικόνα σας στους συνεργάτες σας. 
 • Η επένδυση στην ομάδα σας είναι η καλύτερη επένδυση που μπορείτε να κάνετε. Η έμπρακτη υποστήριξή τους από μέρους σας θα σας προσφέρει καλύτερο και πιο έμπιστο προσωπικό.

Η διά βίου μάθηση, επίσης, προτείνεται και για ανώτερα στελέχη, αλλά και για ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, ώστε να μπορούν να συμβαδίσουν με τις νέες επιταγές της αγοράς και να μένουν πάντα ενημερωμένοι για τις εξελίξεις στον τομέα τους και τις νέες προοπτικές και ευκαιρίες. 

Extra tip: Ανώτερα στελέχη μπορούν να παρακολουθήσουν προγράμματα που θα αναπτύξουν και θα ενισχύσουν τα leadership skills τους, μετατρέποντας τους από managers σε οραματικούς ηγέτες!

Η διά βίου μάθηση και τα οφέλη της στην κοινωνία

Σε κοινωνικό επίπεδο η επιμόρφωση βοηθά στην ισότητα και στη συνοχή μεταξύ των πολιτών, μειώνοντας σταδιακά τις μορφωτικές αποκλίσεις και δημιουργώντας ευκαιρίες για περισσότερους ανθρώπους.

Τα κρατικά επιδοτούμενα προγράμματα διά βίου μάθησης στοχεύουν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων ασθενέστερων ομάδων του πληθυσμού, ώστε να έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικές δομές, αποκτώντας εφόδια που θα τους προσφέρουν καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης.

Είδη επιμόρφωσης και διά βίου μάθησης

Η διά βίου μάθηση χωρίζεται σε 3 κύριες κατηγορίες

 1. την τυπική εκπαίδευση
 2. τη μη τυπική και 
 3. την άτυπη μάθηση. 

Τι περιλαμβάνει, όμως, η κάθε μία από αυτές;

Τυπική εκπαίδευση

Στην τυπική εκπαίδευση ανήκει το βασικό σύστημα εκπαίδευσης από κρατικούς φορείς και αναγνωρίζεται σε εθνικό επίπεδο από δημόσιους οργανισμούς. Για παράδειγμα, η πρωτοβάθμια, η δευτεροβάθμια και η τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Μη τυπική εκπαίδευση

Στη μη τυπική ανήκει η εκπαίδευση σε οργανωμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο και οδηγεί στην απόκτηση πιστοποιητικών ή πιστοποιήσεων, όπως τα προγράμματα διά βίου μάθησης, οι επαγγελματικές σχολές, τα δημόσια ΙΕΚ κ.λπ.

Άτυπη μάθηση

Η άτυπη μάθηση περιλαμβάνει μορφές εκπαίδευσης πιο πρακτικής φύσεως, όπως η εργασιακή εμπειρία, οι δεξιότητες που αποκτούμε σε μία επιχείρηση, τα χόμπι μας, οι προσωπικές μας αναζητήσεις, τα σεμινάρια και τα workshops που συμμετέχουμε, οι δραστηριότητες αυτομόρφωσης κ.λπ.

Η άτυπη μάθηση είναι πολύ σημαντική και συχνά παίζει τον καθοριστικό ρόλο στις προσλήψεις, μιάς και οι λεπτομέρειες είναι αυτές που συνθέτουν τους ιδανικούς υποψήφιους ανάμεσα σε μία πληθώρα πτυχιούχων.

Η διά βίου μάθηση στην Ελλάδα

Η Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια, σημείωνει ανάπτυξη στη διά βίου μάθηση με όλο και περισσότερους πολίτες και επαγγελματίες να στρέφονται σε προγράμματα και σεμινάρια είτε από επίσημους φορείς, είτε από ιδιωτικούς οργανισμούς εκπαίδευσης.

Στην ProfessionAid στηρίζουμε τα βήματά σας για να αλλάξετε καριέρα ή να επενδύσετε στο career development, προσφέροντάς σας ένα ολοκληρωμένο πακέτο με υπηρεσίες για κάθε ανάγκη που θα προκύψει στη σταδιοδρομία σας.

  Μείνετε Συντονισμένοι

  Θέλετε να διαβάζετε έξυπνα tips και χρήσιμα HR updates που εξελίσσουν δυναμικά την καριέρα σας; Συμπληρώστε το email σας!

  Αποδέχομαι την Πολιτική ΑπορρήτουΑποδέχομαι την Πολιτική Απορρήτου
  Δέχομαι να λαμβάνω ενημερώσεις Δέχομαι να λαμβάνω ενημερώσεις